Biljartclub de Badde organiseert op zaterdag en zondag 20 en 21 april

het Top 12 toernooi, info en sponsering via Jan Meems 06-21275252